Uw Partner in Oplossingen voor

Materiaalbewerking met Lasertechnologie

De inzet van lasertechnologie als gereedschap om materiaal mee te bewerken is een niet meer weg te denken techniek binnen de innovatieve maakindustrie in Nederland. Waar lasersnijden inmiddels breed ingezet wordt, blijven laserlassen, laserboren en laser micromachining nog ver achter. Deels is dit te verklaren door het complexe karakter van de processen, anderzijds doordat de mogelijkheden van de verschillende technieken nog niet voldoende bekend zijn.

LightForce Solutions heeft als missie om deze verschillende technieken toegankelijk te maken voor een breder marktsegment.

Door LightForce Solutions in te schakelen verzekert U zich van een betrouwbare, transparante en vakbekwame partner die het slagen van uw project als hoogste belang heeft.

Nieuwsgierig naar wat LightForce Solutions voor U kan doen? Neem dan contact op:

LightForce Solutions BV

Email: info@lightforce-solutions.com

Tel: 085 06 03 093


“Daag ons uit, dan dagen wij de techniek uit”

LightForce Solutions biedt een compleet pakket van ondersteuning aan om uw product op de juiste wijze, middels lasertechnologie geproduceerd te krijgen. We hechten grote waarde aan intellectueel eigendom en zullen voor het aannemen van uw opdracht deze vertrouwelijkheid willen vastleggen middels een NDA.

Kwaliteitsbewust, met de juiste technologie, tegen optimale kosten en met oog voor de logistieke performance; dat zijn de vier pijlers waarop de projecten worden gerealiseerd.

Met een lange ervaring in de laserbranche worden alle laserdisciplines vertegenwoordigd. Lassen, snijden, boren, micromachining, graveren of middels additive manufacturing: LightForce Solutions levert oplossingen.

Met een sterke focus op microbewerkingen realiseert LightForce Solutions projecten voor o.a. de semiconductor industrie, de medische sector, lucht/ruimtevaart applicaties en de fijnmechanische maakindustrie.

Door het inschakelen van LightForce Solutions bent U verzekerd van professionele support gedurende het gehele traject en daarna.

Vanuit een vijftal expertises biedt LightForce Solutions haar kennis en kunde aan om zo tot een totaaloplossing te komen op het gebied van materiaalbewerking met lasers.


“Om onze commitment hoef je niet te vragen, die krijg je standaard erbij”

In het gehele traject van concept-idee tot realisatie en support levert LightForce Solutions ondersteuning voor projecten op het gebied van materiaalbewerking met lasers.


LFS – Consultancy

Met de terminologie ‘designed for laser’ kunnen productinnovaties doorgevoerd worden welke met conventionelere bewerkingsmethodieken niet haalbaar zijn. Zolang het design niet ‘bevroren’ is kan LightForce Solutions hierin advies geven voor het optimaliseren van het eindproduct.

Door de unieke eigenschappen van verschillende type lasers als gereedschap is een optimalisatie in het product-design vaak noodzakelijk om de volledige voordelen van de laserbewerking te benutten. Bij lasersnijden kan dit bijvoorbeeld over toleranties op de onderdelen zijn, bij lassen over de plaatsing van een lasneusje of de keuze van de gebruikte materialen; bij boren over de vorm van het aan te brengen gat. Iedere discipline heeft zo haar eigen design-rules.

LightForce Solutions gaat graag in gesprek met design-engineers over de maakbaarheid van hightech precisieonderdelen.


LFS – Project management

Een technisch haalbaarheidstraject wordt ingezet om de maakbaarheid en functionaliteit van een design te bepalen. Binnen welke grenzen zijn specificaties haalbaar, zijn er innovatieve oplossingen nodig, hoe economisch haalbaar is het resultaat; met haar kennis en ervaring zorgt LightForce Solutions voor de meest optimale oplossing waarbij het belang van de opdrachtgever voorop staat.

De output uit een haalbaarheidstraject omvat vaak een eerste fase design optimalisatie, een functioneel model, een aantal prototypes, product vrijgave-specificaties of een concept voor productie-opspanmiddelen.

Projecten ondergebracht bij LightForce Solutions worden, waar nodig ondersteund door expertises van derden, steeds vakbekwaam en transparant uitgevoerd.


LFS – Supply Chain Solutions

Voor een optimale QLTC-gestuurde keteninrichting bent U bij LightForce Solutions aan het juiste adres. Zowel voor het ‘in huis’ zelfstandig gaan uitvoeren van de laserbewerking maar ook voor volledige ‘outsourcing’ of het opzetten van ‘2nd-sourcing’ kan LightForce Solutions haar uitgebreide toeleveranciersketen inschakelen.

Waar de laserbewerking onderdeel is van een uitgebreider proces, is het borgen van de kwaliteit van de randzaken bepalend voor het succesvol produceren. Zo zorgt een gedegen productievrijgave voor een verhoogde yield-performance, en kunnen product specifieke kwaliteitscontroles bijdragen aan hogere betrouwbaarheid.

Naast het kiezen van het juiste type laser, systeem en bepaling van de proces parameters, kan LightForce Solutions ook de product specifieke controlemiddelen verzorgen.


LFS – Industrialization

In de realisatie van (massa)productie verzorgt LightForce Solutions de systeemintegratie van het laserproces. Specialisten op het gebied van smart manufacturing bieden hierin oplossingen voor deze integratie.

Voor stand-alone operator-onafhankelijke (cobot-support) of volledig geïntegreerde in-line productie (smart manufacturing) kan LightForce Solutions turn-key projecten begeleiden.

De keuze voor de juiste systeemintegratie is hierin bepalend voor het succes van de investering. LightForce Solutions werkt hierbij samen met gerenommeerde specialisten.


LFS – Process Support

Problemen met uw huidige laserproces? LightForce Solutions is de partij om u hierbij te helpen.

Een gescheurde las, het loslaten van een recast-layer bij geboorde gaten, verkleurde lassen, problemen in maatvoering bij gesneden onderdelen of te lage lekdichtheidswaardes; LightForce Solutions stemt de fout-analyse-methode af op het probleem.

Met jarenlange ervaring op het gebied van proces optimalisatie en failure-analyses in laser-lassen, boren, snijden en micromachining beschikt LightForce Solutions over de juiste expertises om doelgericht het probleem in kaart te brengen en de juiste oplossing aan te dragen.


“Ons succes meten we af aan of we voor anderen waardevol zijn”

Een passie voor techniek, met name op het vlak van de inzet van laserbewerking als innovatie-aanjager in de hightech maakindustrie, dat is onze drijfveer om LightForce Solutions op te starten.

Iedere dag bezig zijn met producten en klanten uit de meest uiteenlopende marktsegmenten, bezig zijn met maakbaarheid van onderdelen die leiden tot verbeteringen of realisatie van nieuwe producten; het geeft ons energie.

Op ieder vlak, samen met gemotiveerde specialisten en met respect voor elkaars expertise, gezamenlijk technologische uitdagingen aangaan; het houdt ons scherp en gemotiveerd.

Vanuit dit gedachtegoed zijn Wienand van Hoogstraten en Roger Dirix, na jaren actief te zijn geweest in de praktische toepassing van laser-oplossingen voor de hightech industrie, gestart met LightForce Solutions.


Vanuit een gezamenlijke sociale betrokkenheid steunt LightForce Solutions jaarlijks de volgende goede doelen:


LightForce Solutions BV

Sluissewal 1

6629 KM Appeltern

Email: info@lightforce-solutions.com

Tel: 085 06 03 093

KVK: 84439173

BTW: NL863211379B01